Kết quả xổ số Bình Định

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Định

Xổ số Bình Định 11/10/2018

G8 02
G7 640
G6 5745 4760 0042
G5 1610
G4 76288 23531 11045
04389 71103 43849 66117
G3 80437 62144
G2 35917
G1 35577
ĐB 409799
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 0 7 7
2
3 1 7
4 0 2 4 5 5 9
5
6 0
7 7
8 8 9
9 9

Xổ số Bình Định 04/10/2018

G8 77
G7 238
G6 5234 5209 0023
G5 3238
G4 83003 60355 78297
28362 36162 08305 44604
G3 51329 54504
G2 40907
G1 11014
ĐB 570047
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 3 4 4 5 7 9
1 4
2 3 9
3 4 8 8
4 7
5 5
6 2 2
7
8
9 7

Xổ số Bình Định 27/09/2018

G8 93
G7 669
G6 6776 7294 0293
G5 3667
G4 17417 85593 74085
01176 29438 83186 09358
G3 26077 38032
G2 10191
G1 64829
ĐB 023749
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 7
2 9
3 2 8
4 9
5 8
6 7 9
7 6 6 7
8 5 6
9 1 3 3 4

Xổ số Bình Định 20/09/2018

G8 13
G7 954
G6 3471 1775 7885
G5 2805
G4 39255 39038 69777
37173 80910 22255 22406
G3 85785 81879
G2 96144
G1 85192
ĐB 692579
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 5 6
1 0
2
3 8
4 4
5 4 5 5
6
7 1 3 5 7 9 9
8 5 5
9 2